Đồng ý kêu gọi xã hội hóa quy hoạch

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý về mặt chủ trương cho phép xã hội hóa (XHH) quy hoạch đô thị nhằm tiết kiệm ngân sách nhà nước, đẩy mạnh tốc độ phủ kín quy hoạch trên địa bàn tỉnh.

08/06/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top