Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa làm việc với thị xã Ninh Hòa

Chiều ngày 4/11/2020, Đoàn công tác của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Văn Ngàn – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã làm việc với Ban Chỉ huy PCTT và TKCN thị xã Ninh Hòa về công tác phòng, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn thị xã

06/11/2020

Thị xã Ninh Hòa phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2019, được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Ninh Hòa tiếp tục được duy trì và phát triển với nhiều nội dung, hình thức mới, phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu của từng cơ quan, doanh nghiệp và từng địa bàn dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

13/03/2020

Xã Ninh Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.Trong năm 2019 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND xã và sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, xã Ninh Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, ANQP

11/03/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top