Thị xã Ninh Hòa phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2019, được sự quan tâm của cấp ủy và chính quyền địa phương, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở thị xã Ninh Hòa tiếp tục được duy trì và phát triển với nhiều nội dung, hình thức mới, phù hợp với đặc điểm, điều kiện và yêu cầu của từng cơ quan, doanh nghiệp và từng địa bàn dân cư, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

13/03/2020

Xã Ninh Bình đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.Trong năm 2019 vừa qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, sự điều hành linh hoạt của UBND xã và sự phối hợp đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, xã Ninh Bình đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, ANQP

11/03/2020

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã xây dựng được 72 mô hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Những năm qua, Thị xã Ninh Hòa đã chú trọng xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình về phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở. Tính đến cuối năm 2019, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã xây dựng được 72 mô hình.

19/02/2020

Thị xã Ninh Hòa chuẩn bị tốt cho công tác giao, nhận quân năm 2020

Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng năm, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong thị xã Ninh Hòa đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành tốt công tác này

11/02/2020

Thanh niên xã Ninh Trung tiếp bước cha anh lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự 2020

Đồng hành cùng với việc chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, thì xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa luôn thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, nhất là công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ, liên tục nhiều năm liền xã Ninh Phụng đều đảm bảo 100% chỉ tiêu quân số trong các đợt giao quân và số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ của xã cũng ngày càng cao.

06/02/2020

Thị xã Ninh Hòa sẵn sàng cho Ngày hội giao quân năm 2020

Tự hào về truyền thống quê hương Ninh Hòa anh hùng, trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã Ninh Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

03/02/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top