Triển vọng từ cây sâm bố chính

UBND thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Trồng thử nghiệm cây sâm bố chính trên địa bàn thị xã”, do cử nhân Trần Thanh Hiếu - Trạm Khuyến nông Ninh Hòa làm chủ nhiệm. Đề tài mở ra triển vọng phát triển nguồn dược liệu có giá trị này.

15/02/2022

Sản xuất phân trùn quế từ phụ phẩm nấm rơm: Nhiều lợi ích thiết thực

Hội đồng Khoa học và Công nghệ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sản xuất phân trùn quế từ phế liệu nấm rơm” do Thạc sĩ Trần Thượng Hào - Trung tâm Khuyến nông làm chủ nhiệm. Đề tài được đánh giá có nhiều lợi ích đối với kinh tế - xã hội và môi trường.

Tận dụng phụ phẩm nấm rơm

14/04/2021

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top