Hỗ trợ gạo cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán năm 2020.

UBND thị xã Ninh Hòa vừa ban hành quyết định về việc hỗ trợ gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi hạn hán. Tổng khối lượng gạo hỗ trợ lần này là 301,5 tấn để cứu đói cho 6.734 hộ tương ứng với 18.900 nhân khẩu tại 27 xã, phường trên địa bàn thị xã

05/06/2020

UBND thị xã Ninh Hòa triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

UBND thị xã Ninh Hòa vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020.Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020 diễn ra từ ngày 1/5 đến hết ngày 31/5, với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về AT,VSLĐ tại nơi làm việc”.

13/05/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top