Phấn đấu có xã nông thôn mới nâng cao

Năm 2020, Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) của thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) gặp nhiều khó khăn, nhưng địa phương vẫn quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

19/06/2020

Xã Ninh Vân phát huy truyền thống Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Xã Ninh Vân nằm phía Đông Nam thị xã Ninh Hoà, thuộc bán đảo Hòn Hèo; cách trung tâm thị xã 36 km; có tổng diện tích tự nhiên hơn 4.500 ha; dân số hơn 2.000 người với 536 hộ. Xã Ninh Vân có 3 mặt giáp biển nên người dân nơi đây chủ yếu làm nghề đánh bắt thủy sản, sản xuất nông nghiệp.

12/06/2020

Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ước đến tháng 06 năm 2020

Được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cùng với sự đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, Mặt Trận Tổ Quốc và các tổ chức đoàn thể từ cấp huyện đến cơ sở thôn, cùng nhau vào cuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đã tạo được sự đồng thuận

05/06/2020

Diện mạo xã Ninh Vân sau hơn 1 năm đạt chuẩn nông thôn mới

Xã đảo Ninh Vân nằm phía Đông Nam thị xã Ninh Hoà, cách trung tâm thị xã 36 km, có tổng diện tích tự nhiên hơn 4.520 ha, dân số hơn 2.000 người với hơn 530 hộ dân. Xã Ninh Vân có 3 mặt giáp biển nên bà con nơi đây có lợi thế về đánh bắt thủy sản, nông nghiệp và tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch.

04/05/2020

Phụ nữ Ninh Hòa với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Nhằm góp phần xây dựng gia đình và xã hội văn minh, giàu đẹp; trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa đã tích cực triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến các cơ sở Hội và được hầu hết cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng sôi nổi.

09/03/2020

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ninh Hòa với những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ninh Hòa đã phát huy vai trò, trách nhiệm cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện “Chương trình xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sức lan tỏa sâu rộng, tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của Nhân dân.


30/10/2019

Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới thị xã Ninh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhằm xã hội hóa việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; trong 10 năm qua, Ban Chỉ đạo Chương trình Xây dựng nông thôn mới thị xã Ninh Hòa luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chung tay, góp sức về nhân lực và vật lực cùng Nhà nước xây dựng nông thôn mới.


28/10/2019

Nông dân thị xã Ninh Hòa với phong trào “Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa có 31.791 hội viên đang sinh hoạt ở 27 cơ sở Hội. Trong năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo của Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, chỉ đạo trực tiếp của Thị ủy Ninh Hòa và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, phong trào “Nông dân Ninh Hòa thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng nông thôn mới” của Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa đã phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ. 

25/10/2019

Xã Ninh Quang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020

Tính đến cuối năm 2018, Thị xã có 8/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Thọ, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Thân, Ninh Vân. Trong thời gian qua, các xã vẫn tiếp tục triển khai thực hiện duy trì, giữ vững và nâng cao một số tiêu chí nông thôn mới. 

17/08/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top