Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2018

 Phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo; vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt đến 200 triệu đồng; hỗ trợ trồng rừng tới 10 triệu đồng/ha... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2018.

05/06/2018

Thị xã Ninh Hòa tăng cường xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

Nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; những năm qua, thị xã đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trong đó chú trọng xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị. Đến nay, thị xã đã xây dựng được 63 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, ban ngành; 327 tủ sách pháp luật ở UBND các xã, phường và 227 ngăn sách pháp luật ở các thôn, tổ dân phố.

21/05/2018

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top