Trung tâm Chính Trị thị xã Khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội nông dân cơ sở năm 2021

Sáng ngày 24/3/2021, Hội Nông dân thị xã phối hợp với Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa, tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ  dành cho cán bộ Hội nông dân cơ sở năm 2021. Ông Trương Thanh Hòa – Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ninh Hòa, dư và phát biểu khai mạc lớp.

26/03/2021

Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Sáng ngày 11/11/2020, Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Dự lễ khai giảng có ông Nguyễn Bình Lợi – Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thị ủy Ninh Hòa. 

17/11/2020

Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng .

Sáng ngày 11/11/2020, Trung tâm Chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2020 cho 180 đại biểu là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên UBKT Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc Thị ủy. 

11/11/2020

Thị ủy Ninh Hòa chỉ đạo tuyên truyền sâu, rộng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 -2025

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị; quan tâm một số nhiệm vụ chính trị hiện nay như chỉ đạo công tác ổn định sau Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; Thị ủy Ninh Hòa chỉ đạo kép là vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa tiếp tục phòng chống dịch Covid- 19; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh. Tập trung cho công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII.

07/10/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top