Quy định về công chức cấp xã áp dụng từ ngày 1-7

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định ban hành quy định về tiêu chuẩn, trình độ chuyên ngành đối với công chức cấp xã và việc quản lý cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-7.

19/06/2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Ninh Hòa 6 tháng đầu năm 2020

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) luôn giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, thời gian qua, thị xã Ninh Hòa đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. 

11/06/2020

UBND thị xã tổ chức Hội nghị văn bản Luật mới lần 2

Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV đã thông qua : Luật Cán bộ, công chức, Luật Thư viện, Luật Dân quân tự vệ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020; ngày 17/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; ngày 08/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thừa phát lại.

29/05/2020

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

(Chinhphu.vn) - Không được sử dụng phương tiện vi phạm tham gia giao thông trong thời gian được giao bảo quản; điều kiện cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài; tối đa hóa thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020.

06/05/2020

Trung Tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền lưu động về phòng, chống dịch Covid-19

Nhằm giúp người dân biết về tình hình, mức độ nguy hiểm, tầm quan trọng của việc phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng xe lưu động trên các tuyến đường trên địa bàn thị xã.

14/04/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top