UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản luật mới

Chiều ngày 10/6/2022, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị giới thiệu một số văn bản luật mới cho lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể; hội viên Hội Luật gia thị xã; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

11/06/2022

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 118/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Ngày 23/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, thay thế Nghị định 81/2013/NĐ-CP của Chính phủ 

29/03/2022

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top