Những quy định mới sẽ có hiệu lực trong tháng 5-2021

Từ ngày 1-5, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland (UKVFTA) sẽ có hiệu lực. Từ 15-5, người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp được hỗ trợ học nghề theo quy định mới. Từ 20-5, Tổng cục Thuế ở trung ương có 18 đơn vị trực thuộc.

02/05/2021

UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Giới thiệu văn bản Luật mới

Sáng ngày 06/11/2020, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị Giới thiệu văn bản Luật mới lần thứ 4 năm 2020 cho trên 90 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể, Hội viên Hội Luật gia thị xã; Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo UBND và công chức Tư pháp – Hộ tịch các xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

10/11/2020

Hội nghị tập huấn Cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em

Sáng ngày 17/9/2020, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa phối hợp Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn “Cung cấp kỹ năng bảo vệ trẻ em cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ em năm 2020” tại Hội trường UBND phường Ninh Giang.

18/09/2020

Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năn 2020

Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng vai trò, ý nghĩa của công tác Hòa giải ở cơ sở trong việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp, góp phần giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ nhân dân, phòng ngừa hạn chế vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế -xã hội phát triển

24/07/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top