UBND thị xã Ninh Hòa mở hội nghị tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản.

Chiều ngày 28/4/2021, UBND thị xã Ninh Hòa mở hội nghị tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản. Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng Kinh tế; lãnh đạo, công chức phụ trách ATTP và 135 người là chủ hộ kinh doanh thực phẩm không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sơ an toàn thực phẩm.

29/04/2021

UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế quý I/2021

Ngày 22/4/2021, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Ông Nguyễn Minh Thư – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa dự chủ trì Hội nghị. Cùng dự Hội nghị có ông Trần Văn Hòa – Phó Chi cục Trưởng Chi cục Thuế khu vực Bắc Khánh Hòa.

25/04/2021

Hội nghị tổng kết Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản thị xã Ninh Hòa giai đoạn 2016-2020.

Ngày 16/4/2021, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2016-2020; triển khai kế hoạch chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2021-2025. Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa Nguyễn Vĩnh Thạnh dự và chủ trì Hội nghị.

17/04/2021

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top