UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị 6 tháng đầu năm 2020.

Chiều ngày 02/7/2020, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý trật tự đô thị 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Phó Bí thư Thị ủy – Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa về dự và chỉ đạo hội nghị.

02/07/2020

UBND thị xã họp đánh giá công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian đến.

Chiều ngày 15/6/2020, tại UBND thị xã Ninh Hòa, đồng chí Lê Bá Thuận – Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh Khánh Hòa và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong thời gian đến trên địa bàn thị xã Ninh Hòa

16/06/2020

UBND thị xã họp thông qua các nội dung trình kỳ họp thứ 10 của HĐND cùng cấp

Trong 06 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, UBND thị xã đã phối hợp với các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tổng hợp các vấn đề phát sinh để kiến nghị,

16/06/2020

Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn công tác hộ tịch, chứng thực năn 2020

Nhằm nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ hộ tịch và chứng thực cho lãnh đạo, đội ngũ cán bộ Tư pháp-Hộ tịch và bộ phận một cửa của UBND các xã, phường; trao đổi, giải quyết các vướng mắc và một số hạn chế, thiếu sót thường gặp phải trong công tác hộ tịch, chứng thực tại địa phương

12/06/2020

UBND thị xã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là chủ trương, nhiệm vụ quan trọng đối với các cấp chính quyền, được đặt ra trong thời đại cách mạng công nghệ thông tin, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tới.

05/06/2020

UBND thị xã tổ chức họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020.

Ngày 07/5/2020, ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp UBND thị xã thường kỳ về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020. Cùng tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND thị xã, đại diện Thường trực Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thị xã, các Phó Chủ tịch UBND thị xã, đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã.

07/05/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top