Xử phạt 25 trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19

Từ ngày 01/4 đến ngày 22/4/2020, UBND thị xã đã giao các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện “giãn cách xã hội” tại các địa điểm công cộng, cơ sở kinh doanh dịch vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

29/04/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top