Kế hoạch chỉnh trang đô thị ở phường Ninh Hiệp

Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 20 tháng 5 năm 2022 của Thị ủy Ninh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã Ninh Hòa 

21/07/2022

Lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong

Chiều ngày 11/7Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn 3 phường: Ninh Giang, Ninh Đa, Ninh Hiệp và xã Ninh An đối với Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. 

14/07/2022

Lấy ý kiến dân cư đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị xã Ninh Hòa.

Chiều ngày 10/6, tại UBND xã Ninh Đông, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Vinh - Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận thị xã Ninh Hòa.

13/06/2022

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top