Cùng nhau lan toả ứng dụng i-Speed

i-SPEED by VNNIC là ứng dụng đo tốc độ truy cập internet tại Việt Nam do Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng, giúp người dùng internet Việt Nam có thể tự kiểm tra, đánh giá tốc độ truy cập Internet qua các thông số: tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), độ trễ (Ping, Jitter).

14/05/2021

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top