Xã Ninh Quang phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020

Tính đến cuối năm 2018, Thị xã có 8/20 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: xã Ninh Quang, Ninh Phụng, Ninh Thọ, Ninh Bình, Ninh Đông, Ninh Hưng, Ninh Thân, Ninh Vân. Trong thời gian qua, các xã vẫn tiếp tục triển khai thực hiện duy trì, giữ vững và nâng cao một số tiêu chí nông thôn mới. 

17/08/2019

Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến nay, xã Ninh Ích đã đạt 13/19 tiêu chí Nông thôn mới.

Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; với sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành và sự ủng hộ, góp sức của nhân dân, đến nay, xã Ninh Ích đã đạt 13/19 tiêu chí Nông thôn mới.

14/06/2019

Diện mạo mới ở xã nông thôn mới Ninh Vân

Xã Ninh Vân nằm phía Đông Nam thị xã Ninh Hoà, thuộc bán đảo Hòn Hèo; cách trung tâm thị xã 36 km; có tổng diện tích tự nhiên hơn 4.521 ha; dân số 1.962 người với 530 hộ. Xã Ninh Vân có 3 mặt giáp biển nên bà con nơi đây có lợi thế về đánh bắt thủy sản, nông nghiệp và tiềm năng phát triển dịch vụ du lịch....

23/04/2019

Hội Nông dân xã Ninh Trung với phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng Nông thôn mới”

Phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, chung tay xây dựng Nông thôn mới” đã và đang được các cấp Hội nông dân thị xã Ninh Hòa đặc biệt là Hội Nông dân xã Ninh Trung triển khai hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi trong phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

08/04/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top