Hội LHPN xã Ninh Ích quản lý tốt nguồn vốn ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội

Thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo, trong những năm qua, xã Ninh Ích đã tập trung các nguồn lực để phát triển kinh kế. Ngoài việc vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, xã Ninh Ích còn tập trung huy động các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng thông qua các hội, đoàn thể ở địa phương, để người dân đầu tư phát triển sản xuất.

07/03/2021

Thị xã Ninh Hòa tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020

Từ ngày 11/11 đến ngày 13/11/2020, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn thị xã. Tổng số người tham dự là 215 đại biểu (trong đó: lãnh đạo UBND cấp xã 27 người, điều tra viên 188 người) được chia làm 03 lớp, tại Hội trường UBND phường Ninh Hà, xã Ninh An và xã Ninh Bình.

18/11/2020

Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ninh Hòa trao 31 nhà Đại đoàn kết - công trình chào mừng Đại hội XIII của Đảng và 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020)

Lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ninh Hòa phát động phong trào thi đua xây nhà Đại đoàn kết nhằm chăm lo cho người nghèo khó khăn về nhà ở.

06/11/2020

Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Năm 2010, UBND thị xã Ninh Hòa đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 (viết tắt Đề án). 

14/10/2020

Ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa khảo sát kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) giai đoạn 2016 - 2020 tại thị xã Ninh Hòa

Ngày 05/10/2020, Đoàn giám sát do bà Lê Thị Mai Liên - Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh Khánh Hòa làm trưởng đoàn đã khảo sát kết quả triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) giai đoạn 2016 - 2020 tại thị xã Ninh Hòa. 

08/10/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top