Lê Hồng Doanh Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn hết lòng vì công việc

Ông Lê Hồng Doanh Tổ DP Hà Thanh 2, P.Ninh Đa “Được các tổ viên tin tưởng, tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng với nhận thấy rõ trách nhiệm của mình là phải đưa được đồng vốn ưu đãi của Chính phủ tới đúng đối tượng thụ hưởng chính sách một cách công khai, dân chủ và có hiệu quả nhất”.

23/10/2022

Chị Nguyễn Thị Phải, gương sáng phụ nữ làm kinh tế giỏi ở hường Ninh Hà

Trong những năm qua, phong trào phụ nữ vượt khó vươn lên làm giàu do Hội Liên hiệp phụ nữ phường Ninh Hà phát động đạt được nhiều kết quả, qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Một trong những điển hình là chị Huỳnh Thị Phải, sinh năm 1970, hội viên sinh hoạt tại chi Hội phụ nữ Tổ dân phố Mỹ Trạch, phường Ninh Hà. 

16/03/2022