Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Yên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Mã bưu chính quốc gia trên địa bàn các tỉnh Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Yên, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Hà Giang, Phú Thọ, Hà Nam, Hòa Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Lâm Đồng

02/03/2021

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019

(Chinhphu.vn) - Nâng mức vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; quy định mới về tổ hợp tác; hướng dẫn về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2019.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiệu lực và hiệu quả hơn

(Chinhphu.vn) - Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Phát huy vai trò “Chính phủ kiến tạo phát triển”, tạo lập môi trường kinh doanh thực sự minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh cho các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2018

 Phát triển ngành nghề nông thôn; hỗ trợ tới 90% phí bảo hiểm nông nghiệp cho hộ nghèo; vi phạm hành chính về lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thủy sản phạt đến 200 triệu đồng; hỗ trợ trồng rừng tới 10 triệu đồng/ha... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6-2018.

05/06/2018

Thị xã Ninh Hòa tăng cường xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật

Nhằm nâng cao hiểu biết về pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; những năm qua, thị xã đã thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, trong đó chú trọng xây dựng tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị. Đến nay, thị xã đã xây dựng được 63 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, ban ngành; 327 tủ sách pháp luật ở UBND các xã, phường và 227 ngăn sách pháp luật ở các thôn, tổ dân phố.

21/05/2018

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top