Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 thị xã Ninh Hòa khuyến cáo người dân tiếp tục thực tốt các quy định và khuyến cáo phòng, chống dịch Covid-19

Cùng với cả nước, thị xã Ninh Hòa đã và đang thực hiện tốt Chỉ thị 16 của Chính phủ về cách ly toàn xã hội trong hơn 6 ngày qua. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã Ninh Hòa đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt các thông điệp

07/04/2020

Bộ Y tế công bố kênh thông tin về dịch Covid -19 trên mạng xã hội Lotus

Ngày 01/4, Bộ Y tế chính thức ra mắt kênh thông tin của Bộ Y tế trên mạng xã hội Lotus với tên gọi là “ Bộ Y tế”.Đây cũng là kênh thông chính thống của Bộ Y tế trên mạng xã hội Lotus, truyền tải các các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và khuyến cáo, thông điệp về về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên thế giới.

04/04/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top