Các sản phẩm Ocop của thị xã Ninh Hòa

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa (còn gọi là chương trình Ocop) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị, gắn phát triển nông thôn với đô thị. 

24/12/2020

Mô hình trồng nấm tại xã Ninh Hưng

Mô hình trồng nấm tại xã Ninh Hưng do anh Nguyễn Hữu Nghĩa - đoàn viên xã Ninh Hưng đầu tư, sản xuất. Đây là mô hình, tấm gương tiêu biểu của đoàn viên xã Ninh Hưng về sự giỏi giang, chịu khó và năng động trong phát triển kinh tế gia đình, người thanh niên duy nhất của tỉnh Khánh Hòa nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2016.

24/12/2020

Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang với mô hình sản xuất gạo Ngọc Quang

Hợp tác xã Nông nghiệp 1 Ninh Quang được thành lập năm 1977, sau 43 năm hình thành và phát triển, mục đích xuyên suốt Hợp tác xã là xây dựng mô hình sản xuất mang lại lợi ích cho thành viên, gắn kết thành viên để phát triển thương hiệu. Về mặt quản lý, Hợp tác xã đã thực hiện theo Luật Hơp tác xã 2012 vào năm 2014, chú trọng phát triển chuỗi giá trị. Về mặt sản xuất, Hợp tác xã phát triển cánh đồng mẫu lớn, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật để xây dựng thương hiệu đặc trưng của Hợp tác xã.

24/12/2020

Hiệu quả kinh tế cao từ mô hình nuôi tôm thẻ an toàn sinh học của Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Ninh Phú

Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản xã Ninh Phú được thành lập giữa năm 2019 gồm 10 thành viên tham gia, với tổng diện ao nuôi trên 10 ha. Hiện tất cả các thành viên đều đồng loạt nuôi tôm an toàn sinh học theo công nghệ Semi biofloc. Đây là công nghệ nuôi do ông Lê Minh Chính, Giám đốc Hợp tác xã Nuôi trồng thủy sản xã Ninh Phú triển khai thành công 7 năm qua, rồi hướng dẫn các thành viên.

24/12/2020

Mô hình trồng rau muống an toàn ở xã Ninh Đông

Xã Ninh Đông có truyền thống về nghề trồng rau với hơn 200 hộ tham gia sản xuất, tập trung chủ yếu ở các thôn: Quang Đông, Phú Nghĩa, Phước Thuận. Trước đây nông dân thường trồng rau theo mô hình gia đình, nhỏ lẻ, điều kiện canh tác, thủy lợi gặp nhiều khó khăn, công tác quản lý về An toàn vệ sinh thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức nên hiệu quả sản xuất chưa cao.

24/12/2020

Công nhận 18 sản phẩm OCOP

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định công nhận 18 sản phẩm của 14 chủ thể sản xuất đạt hạng 3 sao của Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2019.

21/09/2020

Xã Ninh Đông: Khó phát huy các sản phẩm OCOP

Hai hợp tác xã (HTX) trên địa bàn xã Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang sở hữu 3 sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) là gạo thảo dược, nếp cẩm và rau muống sạch, nhưng hiện tại gặp khó trong việc nâng cao giá trị sản phẩm.

15/06/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top