Xã Ninh Đông: Khó phát huy các sản phẩm OCOP

Hai hợp tác xã (HTX) trên địa bàn xã Ninh Đông (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đang sở hữu 3 sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) là gạo thảo dược, nếp cẩm và rau muống sạch, nhưng hiện tại gặp khó trong việc nâng cao giá trị sản phẩm.

15/06/2020

Năm 2020, thị xã Ninh Hòa có 5 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa

Năm 2020, thị xã Ninh Hòa có 5 sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Khánh Hòa. Các sản phẩm gồm: Trà Linh Chi của Công ty TNHH Nông sản xanh Ninh Hòa, Tôm thẻ chân trắng của HTX Nuôi trồng thủy sản xã Ninh Phú, Gạo thảo dược và Nếp cẩm của HTX Nông nghiệp xã Ninh Đông, Rau muống sạch của HTX Sản xuất rau an toàn xã Ninh Đông.

26/04/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top