Thị ủy Ninh Hòa ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện công tác tuyền truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh hòa, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa và Mừng Xuân Canh Tý năm 2020

Ngày 31/12/2019, Thị ủy Ninh Hòa đã ban hành kế hoạch chỉ đạo công tác tuyền truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh hòa, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa (24/02/1930-24/02/2020) và mừng xuân Canh Tý năm 2020.


16/01/2020

Đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa trao huy hiệu Đảng cho đảng viên và tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng tại thị xã Ninh Hòa

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), chiều ngày 10/01/2020, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa đã đến thăm, trao huy hiệu Đảng cho đảng viên và tặng quà cho cán bộ lão thành cách mạng tại thị xã Ninh Hòa.


14/01/2020

Thị xã Ninh Hòa nỗ lực thực hiện công tác nghiêm cứu, biên soạn lịch sử cách mạng xã, phường từ mốc thời gian 1930 – 2010

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử trong giáo dục nâng cao trình độ chính trị tư tưởng và phát huy truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, phục vụ nhiệm vụ chính trị của các thời kỳ cách mạng

31/12/2019

Trong năm 2019, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã kết nạp được 158 đảng viên mới

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng; trong năm 2019, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên.


18/12/2019

Kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 40- CT/TW của Ban Bí thư, công tác tín dụng chính sách xã hội luôn không ngừng đổi mới hoạt động, các cấp, các ban ngành, các tổ chức chính trị

29/11/2019

UBND thị xã Ninh Hòa triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

Nhằm thực hiện toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội; vừa qua, UBND thị xã Ninh Hòa triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.


12/11/2019

Thị xã Ninh Hòa với những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ninh Hòa, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, thị xã Ninh Hòa đã đạt được những kết quả thiết thực, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở Ninh Hòa đã có nhiều chuyển biến tích cực.  


11/11/2019

UBND thị xã Ninh Hòa triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới

Nhằm thực hiện toàn diện, đồng bộ các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ tác động qua lại với phát triển kinh tế - xã hội; vừa qua, UBND thị xã Ninh Hòa triển khai các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về công tác dân số trong tình hình mới.


04/11/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top