Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã kết nạp được 112 đảng viên mới.

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, hoạt động lãnh đạo của Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng; trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đã chú trọng thực hiện công tác phát triển đảng viên.


07/10/2019

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

(ĐCSVN) - Sáng 19/9, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024 chính thức khai mạc với chủ đề: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

19/09/2019

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2019

Sáng nay, ngày 18/9/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp “Bồi dưỡng Lý luận chính trị và Nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2019” cho hơn 180 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân 27 xã, phường; chi hội trưởng, chi hội phó các chi hội nông dân cơ sở.


18/09/2019

Đảng bộ xã Ninh Thân-Thị xã Ninh Hòa đã tổ chức lể ra mắt và phát hành cuốn sách lịch sử Cách mạng của xã thời kỳ 1930 – 2010

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay, ngày 31/08/2019, Đảng bộ xã Ninh Thân-Thị xã Ninh Hòa đã tổ chức lể ra mắt và phát hành cuốn sách lịch sử Cách mạng của xã thời kỳ 1930 – 2010

Hội Cựu chiến binh xã Ninh Phụng chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

Hội cựu chiến binh xã Ninh phụng hiện có 159 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 8 chi hội. Trong những năm qua, cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, Hội cũng luôn chú trọng đến công tác giáo dục truyền thống cách mạng và tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh, thiếu niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng trong giai đoạn cách mạng mới

20/08/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top