Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa tập huấn sử dụng phần mềm khuyết tật cho xã Ninh An

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng phần mềm cấp giấy xác nhận khuyết tật và quản lý ca đối với người khuyết tật, nạn nhân bom mìn, về lợi ích và quyền lợi của người khuyết tật trong việc đăng ký thông tin để giải quyết chính sách trợ giúp xã hội. 

20/08/2019

Xã Ninh Trung tổ chức lớp huấn luyện dân quân

Thực hiện Kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự (CHQS) thị xã Ninh Hòa về việc tổ chức huấn luyện chiến sĩ dân quân hàng năm. Sáng ngày 16/8/2019 UBND xã Ninh Trung tổ chức khai mạc lớp huấn luyện dân quân năm thứ hai trở lên năm 2019. 

20/08/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top