Ngày toàn dân tham gia hiến máu tình nguyện

Ngày 05/10/2019, Ban vận động hiến máu tình nguyện Xã Ninh Sim cùng với Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Khánh Hoà đã tổ chức hiến máu tình nguyện cho toàn thể nhân dân, công chức, viên chức, hội viên và cán bộ xã Ninh Sim.


13/10/2019

Xã Ninh Phụng với phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Phát huy truyền thống hiếu học của địa phương, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền xã Ninh phụng luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Do vậy, công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của xã Ninh Phụng đã đạt những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào việc vận động toàn xã hội quan tâm đến công tác khuyên học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.


13/10/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top