Thị xã Ninh Hòa với những kết quả đạt được sau 2 năm đưa Luật Trẻ em năm 2016 vào cuộc sống thực tiễn.

 Hiện nay, trên địa bàn thị xã có hơn 56.900 trẻ em; trong đó, có hơn 17.300 trẻ em dưới 6 tuổi, có 610 trẻ em có hoàn cản đặc biệt khó khăn, 2.905 em có nguy cơ bị bỏ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, có 2.687 trẻ em thuộc hộ nghèo và 1.198 trẻ em là người đồng bào dân tộc thiểu số

20/08/2019

Xây dựng văn hóa nông thôn mới: cần đi vào thực chất

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, văn hóa giữ vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc. Hai tiêu chí văn hóa xây dựng nông thôn mới đã có những kết quả bước đầu nhưng đang đặt ra nhiều vấn đề cần được xem xét, giải quyết kịp thời.


02/08/2019

Các cấp công đoàn thị xã chú trọng thực hiện công tác chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân viên chức lao động.

Hiện nay, thị xã Ninh Hòa hiện có 7.610 công nhân viên chức lao động thuộc 207 công đoàn cơ sở do Liên đoàn Lao động thị xã quản lý, trong đó có 57 CĐCS hành chính sự nghiệp, 92 CĐCS trường học và 58 CĐCS doanh nghiệp

25/07/2019

Tư tưởng, quan điểm của Bác Hồ đối với công tác gia đình và vấn đề bồi dưỡng đạo đức, con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Con người, bất cứ ai cũng được sinh ra và lớn lên trong một gia đình. Gia đình là tổ ấm tràn đầy tình yêu thương, là điểm tựa tinh thần vô cùng lớn lao cho mỗi người, là nơi khơi nguồn mọi sáng tạo và thành công. Gia đình luôn là nơi hình thành và giáo dục nhân cách của mỗi con người.

30/06/2019

Ninh Hòa phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2019

Hàng năm, tháng hành động Vì trẻ em đã trở thành hoạt động truyền thống được tổ chức rộng khắp trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

25/06/2019

Thị xã Ninh Hòa với chương trình nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thị xã Ninh Hòa có diện tích tự nhiên là 119.780ha, trong đó khu vực miền núi có tổng diện tích tự nhiên là 60.382 ha, chiếm 50% diện tích tự nhiên toàn thị xã. Toàn thị xã có 15 dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là dân tộc Ê - Đê có hơn 1.900 người, chiếm 37% số dân tộc thiểu số

19/06/2019

Hội Người cao tuổi Ninh Sơn thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi

Những năm qua, người cao tuổi ở xã Ninh Sơn luôn nêu gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đạt được kết quả như trên, là nhờ Hội người cao tuổi xã Ninh Sơn đã quan tâm chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

17/06/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top