Công khai Kết luận Thanh tra

Ngày 30/8/2019, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kết luận số 2831/KL-UBND kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài chính, ngân sách và việc thực hiện nhiệm vụ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã

20/09/2019

UBND thị xã ban hành văn bản triển khai thực hiện Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Trung bộ

Ngày 20/8/2019, UBND thị xã ban hành văn bản triển khai thực hiện Công điện hỏa tốc của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó với nắng nóng kéo dài, hạn hán và xâm nhập mặn khu vực Trung bộ. 

26/08/2019

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành văn bản về việc phối hợp thu hồi nợ bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng

Theo báo cáo của BHXH thị xã, đến nay trên địa bàn thị xã có 20 doanh nghiệp hoạt động  trong lĩnh vực xây dựng còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp với số tiền 896 triệu đồng. Để khắc phục tình trạng trên

20/08/2019