UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Gặp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2019).

Chiều ngày 11/10/2019, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Gặp mặt gần 100 doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn Thị xã nhân kỷ niệm 15 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2019). Dự buổi gặp mặt có: ông Tống Trân - Tỉnh ủy viên - Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND Thị xã; Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã; cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành và lãnh đạo UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã.


13/10/2019

UBND Thị xã Ninh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn công tác Quản lý nhà nước về Tôn giáo năm 2019

Sáng ngày 11/10/2019 UBND Thị xã Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác Quản lý nhà nước về Tôn giáo năm 2019 cho hơn 70 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Công an, Quân sự và các ngành có liên quan của thị xã Ninh Hòa; lãnh đạo UBND, Khối vận, Mặt trận và công chức Văn phòng – Thống kê phụ trách tôn giáo của các xã, phường.


13/10/2019

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Chiều hôm qua, ngày 30/9/2019, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị “Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019”. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Hà – Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thị xã Ninh Hòa.


02/10/2019

UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2019

Ngày 27/9/2019, tại UBND phường Ninh Giang, UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2019 cho trên 200 cán bộ là lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên phụ trách công tác văn thư lưu trữ của các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường.


30/09/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top