UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác cưỡng chế nợ thuế đợt 2 năm 2019

Sáng ngày 27/11/2019, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị triển khai công tác cưỡng chế nợ thuế đợt 2 năm 2019. Dự Hội nghị có ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thị xã; lãnh đạo các cơ quan có liên quan; chủ tịch UBND các xã, phường có các cá nhân kinh doanh còn nợ thuế.


29/11/2019

UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Khiếu nại tố cáo

Ngày 17/01/2019 vừa qua, UBND thị xã tổ chức Hội nghị tập huấn phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Khiếu nại tố cáo cho trên 70 cán bộ, nhân viên là Thủ trưởng các cơ quan liên quan, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường, cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tham mưu giải quyết KNTC thuộc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường.

UBND Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội thi “Tuyên truyền di sản văn hóa” năm 2019

Sáng ngày 09/11/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Di sản văn hóa thị xã Ninh Hòa” năm 2019. Dự Hội thi có ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thị xã.


12/11/2019

UBND Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội thi “Tuyên truyền di sản văn hóa” năm 2019

Sáng ngày 09/11/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Di sản văn hóa thị xã Ninh Hòa” năm 2019. Dự Hội thi có ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thị xã.


12/11/2019

Ban Chỉ đạo thu thu hồi nợ thuế thị xã Ninh Hòa họp đánh giá công tác quản lý, cưỡng chế nợ thuế quý III/2019

Sáng ngày 08/11/2019, Ban Chỉ đạo thu thu hồi nợ thuế thị xã Ninh Hòa đã họp để đánh giá công tác quản lý, cưỡng chế nợ thuế quý III/2019 và bàn các biện pháp thu hồi nợ thuế trong quý IV/2019. Ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên - Phó Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.


10/11/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top