Ban Điều hành Đề án 939 thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn Một số chính sách đầu tư và tổ chức liên kết tiêu thụ trong lĩnh vực nông nghiệp

Sáng nay, ngày 07/8/2019, Ban Điều hành Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025” thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tập huấn Một số chính sách đầu tư và tổ chức liên kết tiêu thụ trong lĩnh vực nông nghiệp

07/08/2019

UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp Bồi dưỡng Kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo và tạo quan hệ quần chúng cho cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 22/7/2019, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh khai giảng lớp Bồi dưỡng Kỹ năng tham mưu cho lãnh đạo và tạo quan hệ quần chúng 

23/07/2019

UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức “Diễn đàn trẻ em lần thứ 5 năm 2019” với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”.

Nhằm tạo môi trường để trẻ em thảo luận, để xuất các kiến nghị, sáng kiến đảm bảo thực hiện tốt hơn quyền trẻ em; chiều ngày 01/7/2019, UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức “Diễn đàn trẻ em lần thứ 5 năm 2019” với chủ đề “Trẻ em với các vấn đề về trẻ em”. 

15/07/2019

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức thị xã

Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sáng nay, ngày 02/7/2019, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa khai giảng lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2019  cho cán bộ, công chức, viên chức thị xã.

15/07/2019

Trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2019, Thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số”, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thị xã đã tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.


18/07/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top