Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND thị xã Ninh Hòa và UBND 27 xã, phường đã tiếp nhận và giải quyết 10.430 hồ sơ trên các lĩnh vực

Những năm qua, nhờ chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại đã mang đến hiệu quả cao trong công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của UBND thị xã Ninh Hòa và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã. 

03/10/2019

UBND xã Ninh Thọ đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm tăng cường sự hài lòng của người dân đối với cán bộ, công chức tại một cửa

Triển khai kế hoạch cải cách hành chính thị xã Ninh Hòa năm 2019 và các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính của UBND thị xã Ninh Hòa. Thời gian vừa qua, UBND xã Ninh Thọ đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên nhiều lĩnh vực và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.


25/09/2019

Kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của UBND xã Ninh Quang trên phần mềm một cửa điện tử của Trung tâm Dịch vụ hành chính công tháng 7 năm 2019

Từ ngày 23/7/2019 đến ngày 22/8/2019, UBND xã đã tiếp nhận và giải quyết xong 126 hồ sơ ở các lĩnh vực cụ thể như: Tư pháp: 108 hồ sơ; Lao động – Thương binh xã hội: 18 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được UBND xã giải quyết sớm và đúng hạn, không có hồ sơ trễ hạn

28/08/2019

UBND xã Ninh Đông đẩy mạnh công tác cải cách hành chính

Thời gian qua, UBND xã Ninh Đông đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên nhiều lĩnh vực và đạt được những kết quả quan trọng. Địa phương đã quan tâm, phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo hoạt động CCHC, lập kế hoạch tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai nhiều hoạt động cụ thể.

26/08/2019