Chi cục Văn thư – Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa công bố quyết định công nhận danh mục tài liệu quý hiếm tại Đình Thạch Thành – thôn Thạch Thành – xã Ninh Quang – thị xã Ninh Hòa

Chiều ngày 14/11/2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức lễ công bố quyết định của UBND tỉnh Khánh Hòa về công nhận danh mục tài liệu quý, hiếm và hỗ trợ kinh phí bảo quản tài liệu quý, hiếm được bảo quản tại Đình Thạch Thành – thôn Thạch Thành - xã Ninh Quang – thị xã Ninh Hòa


15/11/2019

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Đánh giá thực trạng và bàn biện pháp tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng Căm xe.

Rừng Căm xe trên địa bàn xã Ninh Tây – thị xã Ninh Hòa hiện có tổng diện tích hơn 702 ha, trong đó có hơn 424 ha diện tích có rừng. Thời gian qua, hành vi vi phạm của người dân như: khai thác, vận chuyển gỗ Căm xe trái pháp luật

15/11/2019

UBND Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội thi “Tuyên truyền di sản văn hóa” năm 2019

Sáng ngày 09/11/2019, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thị xã Ninh Hòa, UBND thị xã Ninh Hòa phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Hội thi “Tuyên truyền Di sản văn hóa thị xã Ninh Hòa” năm 2019. Dự Hội thi có ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thị xã.


12/11/2019

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa tổ chức lễ bế giảng lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2019

Sáng ngày 06/11/2019, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội phối hợp với UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức lễ bế giảng lớp Quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên năm 2019 cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn thị xã.

07/11/2019

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản có liên quan

Sáng ngày 25/10/2019, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản có liên quan cho cán bộ chủ chốt thị xã.


25/10/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top