Thị ủy Ninh Hòa tổ chức 2 lớp nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cho các chi bộ trực thuộc

Ngày 13/01/2020, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức 2 lớp nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các chi bộ trực thuộc.


14/01/2020

Thị ủy Ninh Hòa ban hành kế hoạch Hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Ngày 31/12/2019, thị ủy Ninh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 145-KH/TU về việc Hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020.Chuyên đề năm 2020 có nội dung “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.


14/01/2020

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020; Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Sáng ngày 03/01/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 1/2020; Quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Hội nghị được tổ chức theo hình thức truyền trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước.


14/01/2020

Đồng chí Tống Trân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); sáng ngày 20/12/2019, đại diện cho Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN thị xã Ninh Hòa, đồng chí Tống Trân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã Ninh Hòa đã đến thăm và tặng quà cho 4 gia đình liệt sĩ, thương binh tại xã Ninh Phước và phường Ninh Hải.


23/12/2019

Thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cho lãnh đạo chủ chốt.

Sáng ngày 17/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về nghiên cứu, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 cho lãnh đạo chủ chốt của các cấp tỉnh, thành, huyện, thị trên cả nước. 

19/12/2019

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Phó Bí thư thường trực Thị ủy Ninh Hòa thăm và tặng quà cho các gia đình liệt sĩ, thương binh nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); sáng ngày 13/12/2019, đại diện cho Thị ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN thị xã Ninh Hòa, Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh – Phó Bí thư thường trực Thị ủy Ninh Hòa thăm và tặng quà cho 6 gia đình liệt sĩ, thương binh tại phường Ninh Hà và xã Ninh Phụng.


15/12/2019

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở quý IV năm 2019.

Sáng ngày 13/12/2019, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở quý IV năm 2019. Dự Hội nghị có hơn 180 đại biểu là Trưởng, Phó Ban Tuyên giáo của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Thị ủy và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư của các chi, đảng bộ trực thuộc các đảng ủy cơ sở.


15/12/2019

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 31 (khóa XVIII)

Ngày 09/12/2019, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã lần thứ 31 (khóa XVIII). Dự Hội nghị có ông Tống Trân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, lãnh đạo Văn phòng và các Ban xây dựng Đảng Thị uỷ, Bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc Thị uỷ và thủ trưởng các cơ quan của thị xã Ninh Hòa.


10/12/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top