Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Giao ban các xã, phường quý III năm 2019

Sáng ngày 16/10/2019, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Giao ban các xã, phường quý III năm 2019. Ông Tống Trân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường.


16/10/2019

Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin và Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo của thị xã Ninh Hòa

Sáng nay, ngày 11/10/2019, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin và Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo của thị xã Ninh Hòa. Dự Lễ Ký kết, có Ban Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin; phía Thị xã Ninh Hòa có ông Tống Trân - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã, ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

13/10/2019

Ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên Thị ủy 9 tháng đầu năm 2019

Sáng nay, ngày 03/10/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên Thị ủy 9 tháng đầu năm 2019. Ông Đoàn Hương - Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã chủ trì Hội nghị.


03/10/2019

Thị ủy Ninh Hòa khai mạc Hội thi “Tuyên truyền lịch sử cách mạng xã, phường” vòng sơ khảo khu vực II.

Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); nhằm tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng địa phương, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương Ninh Hòa

23/08/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top