Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI)

Sáng nay, ngày 10/5/2019, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

13/05/2019

Hải đoàn 32 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận – Thị ủy Ninh Hòa tổ chức chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2019

Chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2019), sáng nay, ngày 01/7/2019, tại UBND phường Ninh Thủy, Hải đoàn 32 – Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phối hợp với Ban Dân vận – Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” năm 2019. 

01/07/2019

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Báo cáo thời sự cán bộ trung cao cấp 6 tháng đầu năm 2019

Sáng nay, ngày 27/6/2019, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Báo cáo thời sự cán bộ trung cao cấp 6 tháng đầu năm 2019 cho hơn 100 đại biểu là nguyên lãnh đạo thị xã, Thị ủy viên, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể của thị xã; các đồng chí trong lực lượng vũ trang nhân dân đã nghỉ hưu, các đồng chí từ 40 năm tuổi đảng trở lên.

27/06/2019

Ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên Thị ủy 6 tháng đầu năm 2019

Sáng nay, ngày 19/6/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên Thị ủy 6 tháng đầu năm 2019. Ông Tống Trân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã, Ông Đoàn Hương - Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã dự Hội nghị.

19/06/2019

Thị ủy Ninh Hòa Ban hành Kế hoạch về tổ chức Hội thi tuyên truyền lịch sử cách mạng xã, phường

Nhằm tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về lịch sử cách mạng địa phương, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử và văn hóa của quê hương NinhHòa....

06/06/2019

Thị ủy Ninh Hòa bế mạc Hội thi Bí thư chi bộ Quân sự xã, phường giỏi năm 2019

Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa 02/4 và Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4; nhằm đánh giá trình độ, năng lực của các Bí thư chi bộ Quân sự xã, phường; ngày 03/4/2019, Thị ủy Ninh Hòa bế mạc Hội thi Bí thư chi bộ Quân sự xã, phường giỏi năm 2019. Tham gia Hội thi có 25 thí sinh là Bí thư chi bộ Quân sự của 25 xã, phường trên địa bàn thị xã....

05/04/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top