Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11 cho 23 đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã đủ niên hạn theo quy định.

Nhân kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (07/11/1917 – 07/11/2019), sáng ngày 05/11/2019, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 07/11 cho 23 đảng viên thuộc Đảng bộ thị xã Ninh Hòa đủ niên hạn theo quy định. Dự buổi lễ có đồng chí Tống Trân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã.

07/11/2019

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản có liên quan

Sáng ngày 25/10/2019, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và các văn bản có liên quan cho cán bộ chủ chốt thị xã.


25/10/2019

Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Giao ban các xã, phường quý III năm 2019

Sáng ngày 16/10/2019, Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị Giao ban các xã, phường quý III năm 2019. Ông Tống Trân – Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo UBND thị xã; lãnh đạo các phòng, ban, ngành thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường.


16/10/2019

Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin và Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo của thị xã Ninh Hòa

Sáng nay, ngày 11/10/2019, Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin và Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Lễ Ký kết biên bản ghi nhớ Chương trình hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho hộ nghèo của thị xã Ninh Hòa. Dự Lễ Ký kết, có Ban Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Hyundai – Vinashin; phía Thị xã Ninh Hòa có ông Tống Trân - Tỉnh ủy viên – Bí thư Thị ủy – Chủ tịch HĐND thị xã, ông Lê Bá Thuận – Thị ủy viên – Phó Chủ tịch UBND thị xã.

13/10/2019

Ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên Thị ủy 9 tháng đầu năm 2019

Sáng nay, ngày 03/10/2019, Ban Tuyên giáo Thị ủy Ninh Hòa tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo và hoạt động báo cáo viên Thị ủy 9 tháng đầu năm 2019. Ông Đoàn Hương - Ủy viên Ban Thường vụ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã chủ trì Hội nghị.


03/10/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top