Hội Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa với những kết quả qua 5 năm thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Hội CCB thị xã Ninh Hòa hiện có 37 cơ sở Hội ( trong đó, có 27 Hội  xã, phường và 9 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp) với 4.150 hội viên và hơn 6.000 cựu quân nhân. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh Hội và sự lãnh đạo trực tiếp của thị ủy, Hội CCB thị xã Ninh Hòa đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” 

11/09/2019

Người tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tận tâm với công việc

Từ khi có nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), thôn Tiên Du 2 xã Ninh Phú đã nhanh chóng tiếp cận với đồng vốn của NHCSXH. Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Hằng với tấm lòng nhiệt huyết, hết lòng vì người nghèo đảm nhiệm công việc tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Liên hiệp phụ nữ xã quản lý.


06/08/2019

UBMT xã Ninh Phụng nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban mặt trận xã Phụng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

10/04/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top