Hội LHPN xã Ninh Đông chú trọng công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Hội LHPN xã Ninh Đông có 1.204 hội viên, tham gia sinh hoạt ở 5 chi hội, Trong những năm qua và trong năm 2019, Hội Phụ nữ xã Ninh Đông tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm thu hút, tập hợp hội viên, góp phần xây dựng, phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.


06/01/2020

Hội nghị Tổng kết Công tác thi đua năm 2019 của Khối Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố

Ngày 26 tháng 11 năm 2019, Khối thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố, gồm: Thanh tra huyện Vạn Ninh, Thanh tra thị xã Ninh Hòa, Thanh tra thành phố Nha Trang, Thanh tra huyện Diên Khánh, Thanh tra huyện Cam Lâm, Thanh tra thành phố Cam Ranh, Thanh tra huyện Khánh Vĩnh và Thanh tra huyện Khánh Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2019

03/12/2019

Hội Cựu chiến binh thị xã Ninh Hòa với những kết quả qua 5 năm thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

Hội CCB thị xã Ninh Hòa hiện có 37 cơ sở Hội ( trong đó, có 27 Hội  xã, phường và 9 cơ quan hành chính sự nghiệp và doanh nghiệp) với 4.150 hội viên và hơn 6.000 cựu quân nhân. Dưới sự chỉ đạo của tỉnh Hội và sự lãnh đạo trực tiếp của thị ủy, Hội CCB thị xã Ninh Hòa đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “ Cựu chiến binh gương mẫu” 

11/09/2019

Người tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tận tâm với công việc

Từ khi có nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH), thôn Tiên Du 2 xã Ninh Phú đã nhanh chóng tiếp cận với đồng vốn của NHCSXH. Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Hằng với tấm lòng nhiệt huyết, hết lòng vì người nghèo đảm nhiệm công việc tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội Liên hiệp phụ nữ xã quản lý.


06/08/2019

UBMT xã Ninh Phụng nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ủy ban mặt trận xã Phụng luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

10/04/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top