UBND xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2019

Ngày 29/11/2019 vừa qua, UBND xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy năm 2019 cho hơn 70 cán bộ, công chức trong cơ quan, trưởng các ban, ngành, đoàn thể, hội viên Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn viên, thanh niên, Bí thư, Phó bí thư chi bộ, BND 8 thôn và các hộ dân trên địa bàn xã.


03/12/2019

Chỉ số chí phí tuân thủ pháp luật là gì?

Ngày 01/01/2019, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

20/11/2019

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ninh Hòa tổ chức “Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đồng bào Công giáo năm 2019”

Sáng ngày 24/10/2019, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Ninh Hòa tổ chức “Hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đồng bào Công giáo năm 2019” cho các chức sắc, tu sĩ, tín đồ Công giáo trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.


25/10/2019

Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 của Bộ Tài chính về hóa đơn điện tử

Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ  đã được Bộ Tài chính ban hành ngày 30/9/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 14/11/2019.


16/10/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top