Nỗ lực khống chế dịch tả heo châu Phi

Khánh Hòa đang tập trung lực lượng, phương tiện để khống chế dịch tả heo châu Phi (ASF), nhưng với tính chất dễ phát sinh, ASF vẫn đang mở rộng phạm vi lây lan.

18/07/2019

Những điển hình trong phát triển kinh tế

Hưởng ứng phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, chị Nguyễn Thị Lệ - thôn Xuân Hòa 2, xã Ninh Phụng,TX Ninh Hòa đã cố gắng vươn lên làm giàu đã trở thành một trong những điển hình trong phát triển kinh tế.


15/07/2019

Mẫu chuyện: Chị Nguyễn Thị Ngọc Mi Hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi

Chị Nguyễn Thị Ngọc Mi, hội viên Chi hội phụ nữ tổ dân phố Phước Sơn, phường Ninh Đa, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, được biết đến là một người phụ nữ đảm đang, tháo vát, luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của hội, đồng thời là tấm gương sáng cho những hội viên khác noi theo trong việc phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng.

28/06/2019

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Ninh Phụng Qua một năm nhìn lại

Vậy là một năm nữa lại đi qua, nhìn lại để thấy rằng năm 2018 với nhiều khó khăn, biến động đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế - xã hội của xã Ninh Phụng. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn; sự đoàn kết thống nhất và sự nổ lực của toàn Đảng, toàn dân, nên kinh tế - xã hội của xã Ninh Phụng trong năm qua có nhiều khởi sắc...

11/02/2019

UBMT xã Ninh Tây phát huy vai trò của mặt trận trong tập hợp quần chúng nhân dân đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội địa phương

Ninh Tây là xã miền núi, có tổng diện tích tự nhiên 19.063,67 ha. Dân số toàn xã: 5.079 nhân khẩu với 1.345 hộ gia đình, trong đó, dân tộc kinh có 587 hộ với 2.323 khẩu, các dân tộc khác 767 hộ với 2.756 khẩu; số đồng bào có đạo là 355 tín đồ với 04 tôn giáo (Cao đài: 26 tín đồ; phật giáo:145 phật tử; Công giáo có 72 con chiên, tin lành, xã không có cơ sở thờ tự, đặc thù địa phương tập trung nhiều thành phần kinh tế ( nông, lâm, dịch vụ buôn bán nhỏ, khu cụm công nghiệp Khatoco), nên việc quản lý và hợp lực lượng quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc còn gặp nhiều khó khăn...

21/12/2018

Trong năm 2018, Diêm dân trên địa bàn thị xã đã sản xuất và cung cấp cho thị trường 49.600 tấn muối sạch

Trên địa bàn thị xã có 625 ha diện tích ruộng sản xuất muối, tập trung ở các xã, phường như: Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Thủy và Ninh Thọ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi cho sản xuất muối và nhờ chủ động được dụng cụ, phương tiện và huy động đông đảo lao động ra đồng nên trong năm 2018, diêm dân các xã, phường đã sản xuất hết diện tích ruộng muối; sau nhiều đợt thu hoạch, đã cung cấp cho thị trường 49.600 tấn muối sạch.

10/12/2018

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top