UBND thị xã Ninh Hòa tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn

Nhằm ổn định thị trường hàng hóa, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo ổn định thị trường trong dịp Tết Canh Tý 2020, Vừa qua, UBND thị xã Ninh Hòa đã triển khai các ngành chức năng và UBND các xã, phường tăng cường các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn thị xã trong dịp Tết.


14/01/2020

Thị xã Ninh Hòa với những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019

Năm 2019, là năm thứ  năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Ninh Hòa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ninh Hòa lần thứ 18, nhiệm kỳ 2015-2020; mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tình hình diễn biến thời tiết hết sức bất lợi, dịch bệnh ở người và trên đàn gia súc, gia cầm, trên cây lúa, cây mía và rau màu các loại ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. 

09/01/2020

Từ đầu năm 2019 đến nay, nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã phát triển đàn gia súc trên 57 nghìn con và đàn gia cầm trên 1 triệu con.

Từ đầu năm 2019 đến nay, nhờ điều kiện thuận lợi cho chăn nuôi, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không có phát sinh; giá gia súc, gia cầm tương đối ổn định đã khuyến khích nông dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đầu tư thêm con giống, chăn nuôi được hơn 1 triệu 057 nghìn con gia súc, gia cầm. Trong đó, đàn trâu có 767 con, đàn bò hơn 28.960 con, đàn lợn 27.350 con và hơn 1 triệu con gia cầm các loại, nhiều nhất là gà và vịt.


15/12/2019

UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2020

Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được liên tục và bền vững; ngày 05/12/2019; UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2020.


10/12/2019

Thị xã Ninh Hòa với những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trong 10 tháng năm 2019.

Trong 10 tháng năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã, sự điều hành linh hoạt của UBND thị xã, sự phối hợp đồng bộ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân; Thị xã Ninh Hòa đã khắc phục những khó khăn, phát huy được thế mạnh địa phương, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững.


12/11/2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, ngư dân các xã, phường ven biển trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã khai thác được 14.650 tấn thủy sản các loại

Trong 10 tháng đầu năm 2019, nhờ thời tiết biển tương đối thuận lợi, cùng với giá thủy sản tăng, giá xăng dầu ổn định; đã khuyến khích ngư dân các xã, phường ven biển trên địa bàn thị xã Ninh Hoà ra khơi, đánh bắt được 14.650 tấn thủy sản các loại, đạt 94,5% kế hoạch năm 2019; trong đó, sản lượng cá chiếm 90% tổng sản lượng thủy sản khai thác.


10/11/2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ước được hơn 11.813,4 tỷ đồng.

Nhờ chủ động được nguyên liệu sản xuất, lực lượng lao động và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nên trong 10 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ước được hơn 11.813,4 tỷ đồng; tăng 12,49% so với cùng kỳ năm 2010

07/11/2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã sản xuất được khoảng 2 tỷ con giống các loại.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 177 cơ sở sản xuất giống thủy sản các loại; trong đó, có 110 cơ sở sản xuất ốc hương giống, 35 trại sản xuất tôm giống, 30 cơ sở sản xuất cá bớp giống và 2 cơ sở sản xuất giống cá nước ngọt. 

03/11/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top