UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2020

Nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; góp phần thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới được liên tục và bền vững; ngày 05/12/2019; UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” trên địa bàn thị xã Ninh Hòa năm 2020.


10/12/2019

Thị xã Ninh Hòa với những nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng trong 10 tháng năm 2019.

Trong 10 tháng năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của HĐND thị xã, sự điều hành linh hoạt của UBND thị xã, sự phối hợp đồng bộ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và sự đồng thuận của Nhân dân; Thị xã Ninh Hòa đã khắc phục những khó khăn, phát huy được thế mạnh địa phương, kinh tế - xã hội phát triển ổn định, an ninh - quốc phòng được giữ vững.


12/11/2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, ngư dân các xã, phường ven biển trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã khai thác được 14.650 tấn thủy sản các loại

Trong 10 tháng đầu năm 2019, nhờ thời tiết biển tương đối thuận lợi, cùng với giá thủy sản tăng, giá xăng dầu ổn định; đã khuyến khích ngư dân các xã, phường ven biển trên địa bàn thị xã Ninh Hoà ra khơi, đánh bắt được 14.650 tấn thủy sản các loại, đạt 94,5% kế hoạch năm 2019; trong đó, sản lượng cá chiếm 90% tổng sản lượng thủy sản khai thác.


10/11/2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ước được hơn 11.813,4 tỷ đồng.

Nhờ chủ động được nguyên liệu sản xuất, lực lượng lao động và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nên trong 10 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị xã Ninh Hòa ước được hơn 11.813,4 tỷ đồng; tăng 12,49% so với cùng kỳ năm 2010

07/11/2019

Trong 10 tháng đầu năm 2019, các cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn thị xã Ninh Hòa đã sản xuất được khoảng 2 tỷ con giống các loại.

Hiện nay, trên địa bàn thị xã Ninh Hòa có 177 cơ sở sản xuất giống thủy sản các loại; trong đó, có 110 cơ sở sản xuất ốc hương giống, 35 trại sản xuất tôm giống, 30 cơ sở sản xuất cá bớp giống và 2 cơ sở sản xuất giống cá nước ngọt. 

03/11/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top