ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH KHÁNH HÒA TIẾP XÚC CỬ TRI THỊ XÃ NINH HÒA

Chiều nay, ngày 17/6/2019, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội - Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa; ông Lê Xuân Thân - Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri thị xã Ninh Hòa.

17/06/2019

Công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, HĐND thị xã khóa XI

Theo dự kiến, phiên họp thường kỳ giữa năm 2019 của Hội đồng nhân dân thị xã diễn ra vào 2 ngày 20 và 21/6/2019. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Thường trực HĐND thị xã đã phối hợp với Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã tổ chức cho đại biểu HĐND thị xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp...

31/05/2019

Thường trực HĐND thị xã tổ chức giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã Ninh Hòa”

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 12/3/2019, Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn thị xã Ninh Hòa”.

17/04/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top