UBND thị xã ban hành kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025

Vừa qua, UBND thị xã ban hành kế hoạch triển khai Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ BVCS, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Mục tiêu của kế hoạch phấn đấu đến năm 2025, trẻ em khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ BVCS

21/06/2019

Trường trung học cơ sở Nguyễn Trung Trực tổng kết năm học 2018-2019

Năm học 2018 – 2019 là năm học có ý nghĩa vô cùng quan trọng, năm học đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- cuộc vận động - Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực....

28/05/2019

Trường Mẫu Giáo Hướng Dương tổ chức Hội thi Bé khỏe, bé ngoan và “Hội khỏe măng non cấp trường” năm học 2018-2019

Vừa qua, Trường mẫu Giáo Hướng Dương đã tổ chức hội thi Bé khỏe, bé ngoan và “Hội khỏe măng non cấp trường” năm học 2018-2019. Tham gia hội thi BKBN có 302 trẻ; và “ Hội khỏe măng non” có 76 cháu đến từ 10 đội đại diện cho 10 lớp mẫu giáo thuộc 3 khối lớp Bé, lớp Nhỡ và lớp Lớn....

24/04/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top