Phường Ninh Giang với những nổ lực xây dựng đô thị mới

Xác định xây dựng đô thị mới có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, 5 năm qua, cấp ủy Đảng, chính quyền phường Ninh Giang đã xây dựng kế hoạch cụ thể, dành thời gian, nguồn lực để thực hiện phong trào xây dựng đô thị mới.

08/02/2017

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top