TIN VỀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CƯỠNG CHẾ ĐỢT 1 NĂM 2019

Thực hiện kế hoạch cưỡng chế nợ thuế bằng biện pháp kê biên tài sản đối với cá nhân kinh doanh (CNKD) từ ngày 18 đến ngày 27/6/2019 của Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa đã được UBND thị xã Ninh Hòa phê duyệt, Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa đã triển khai thực hiện và đạt được một số kết quả nhất định

17/07/2019

Liên Đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Công nhân viên chức lao động thị xã Ninh Hòa năm 2019

Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) và hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Liên Đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Công nhân viên chức lao động thị xã Ninh Hòa năm 2019.

28/06/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top