25.250 hộ vay được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Ninh Hòa

Trong 9 tháng năm 2019, doanh số cho vay tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã Ninh Hòa đạt 149,4 tỷ đồng, doanh số thu nợ 124,9 tỷ đồng với tổng dư nợ 525,702 tỷ đồng đạt 99,8% kế hoạch giao với 25.250 hộ vay được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách. Nợ quá hạn 1,035 tỷ đồng chiếm 0,2%

15/10/2019

Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Đề án 1956 thị xã Ninh Hòa đã mở 18 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 610 lao động nông thôn

Nhằm giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng lao động nông thôn, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn; trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo Đề án 1956 về “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” thị xã Ninh Hòa đã mở 18 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 610 lao động nông thôn.


07/10/2019

Thị xã Ninh Hòa với những nỗ lực thực hiện BHYT toàn dân

Thực hiện BHYT toàn dân là một chính sách có ý nghĩa an sinh quan trọng, nhằm đạt được sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. BHYT nhằm sẻ chia điều kiện chăm sóc sức khỏe giữa người mạnh khỏe và người hay ốm đau, người giàu với người nghèo, người trong độ tuổi lao động với trẻ em và người cao tuổi. 

20/09/2019

Ngành Lao động -thương binh và xã hội Ninh Hòa hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành năm 2019

Hướng tới kỷ niệm 74 năm ngày thành lập ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đã xây dựng kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo UBND thị xã; phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan tổ chức triển khai nhiều hoạt động thiết thực chào mừng ngày thành lập Ngành năm 2019

29/08/2019

Hội liên hiệp phụ nữ phường Ninh Thủy thực hiện chỉ thị 40-ct/tw của Ban bí thư đối với nguồn vốn chính sách xã hội

Thực hiện nguồn vốn chính sách xã hội là chủ trương chính sách giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến các tổ chức chính trị xã hội nói chung

13/08/2019

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao đọng nông thôn, Thị xã đã mở 119 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 3.344 lao động nông thôn.

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; từ năm 2014 đến năm 2018, Thị xã đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.


06/08/2019

HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ninh Hoà; Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH thị xã Ninh Hoà đã tích cực triển khai huy động vốn và giải ngân các chương trình tín dụng theo đúng kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.


06/08/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top