Hội liên hiệp phụ nữ phường Ninh Thủy thực hiện chỉ thị 40-ct/tw của Ban bí thư đối với nguồn vốn chính sách xã hội

Thực hiện nguồn vốn chính sách xã hội là chủ trương chính sách giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị. Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm đến các tổ chức chính trị xã hội nói chung

13/08/2019

Qua 5 năm triển khai thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao đọng nông thôn, Thị xã đã mở 119 lớp dạy nghề nông nghiệp và phi nông nghiệp cho 3.344 lao động nông thôn.

Nhằm nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, tạo việc làm, tăng thu nhập cho lao động nông thôn; từ năm 2014 đến năm 2018, Thị xã đã đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 1956 của Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn.


06/08/2019

HIỆU QUẢ NGUỒN VỐN TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH

Thời gian qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ninh Hoà; Phòng giao dịch (PGD) NHCSXH thị xã Ninh Hoà đã tích cực triển khai huy động vốn và giải ngân các chương trình tín dụng theo đúng kế hoạch, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.


06/08/2019

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn vay ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội

Tại tổ dân phố Ngân Hà, phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, nhiều người biết đến gia đình anh Lê Văn Thanh bởi vợ chồng anh là tấm gương sáng trong lao động sản xuất. Phát huy hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Ninh Hòa, gia đình anh đã vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống no ấm.


03/08/2019

Bài viết: Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã với công tác tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc là một trong các mục tiêu quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời cũng là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

06/08/2019

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top