UBND thị xã Ninh Hòa ban hành Kế hoạch chỉ đạo Tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Để tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân trên thị xã Ninh Hòa đón Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020 vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, an toàn, thiết thực và hiệu quả. Ngày 7/01/2020, UBND thị xã Ninh Hòa đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về việc Tổ chức các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.


16/01/2020

UBND thị xã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Ngày 13/12/2019, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Theo đó, UBND thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành từ cấp thị xã đến cấp xã, phường, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và có nguy cơ cao, các làng nghề chế biến thực phẩm

06/01/2020

Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa
Back To Top