[Đăng ngày: 27/08/2015]
Triển khai Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng về thí điểm giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; đồng thời căn cứ chỉ đạo của BHXH Việt Nam, ngày 23/3/2015, BHXH Khánh Hòa ban hành Công văn số 458/BHXH-PT hướng dẫn thực hiện.

BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cài đặt phần mềm và sử dụng chương trình iBHXH. File cài đặt tải tại địa chỉ www.TS24.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Thu - BHXH tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết


BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cài đặt phần mềm và sử dụng chương trình iBHXH. File cài đặt tải tại địa chỉ www.TS24.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Thu - BHXH tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết


BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cài đặt phần mềm và sử dụng chương trình iBHXH. File cài đặt tải tại địa chỉ www.TS24.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Thu - BHXH tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết


BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cài đặt phần mềm và sử dụng chương trình iBHXH. File cài đặt tải tại địa chỉ www.TS24.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Thu - BHXH tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết


BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cài đặt phần mềm và sử dụng chương trình iBHXH. File cài đặt tải tại địa chỉ www.TS24.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Thu - BHXH tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết


BHXH các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn cài đặt phần mềm và sử dụng chương trình iBHXH. File cài đặt tải tại địa chỉ www.TS24.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Thu - BHXH tỉnh để được hướng dẫn, giải quyết


Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 473

Số lượt truy cập: 2696019

hot