“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 27/07/2017]
Sáng nay ngày 27/7/2017, UBND thị xã Ninh Hòa cùng Bảo hiểm xã hội, phòng Lao động - thương binh và xã hội, Liên đoàn lao động, Chi cục thuế Ninh Hòa đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, kế toán, bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp trên địa bàn Thị xã.


Hội nghị triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội cho các chủ doanh nghiệp, hợp tác xã, kế toán, bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Lao động; Nội dung Công văn số 219 ngày 24/07/2017 của Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa về việc đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn Thị xã và thông báo số 13 ngày 09/01/2017 của Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa về thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2017, đồng thời hướng dẫn lập tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế; Lập danh sách lao động tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nan lao động, bệnh nghề nghiệp và Lập tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế .

Thông qua hội nghị, nhằm giúp cho các doanh nghiệp nắm bắt được các quy định mới về chính sách của Nhà nước đối với Bảo hiểm xã hội, Nội dung quản lý Nhà nước về Bảo hiểm xã hội; Quyền và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn, Quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc tham gia thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội theo luật Bảo hiểm xã hội./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 34

Số lượt truy cập: 1810092