“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 24/02/2017]
Sáng nay, ngày 24/02/2017, UBND Thị xã Ninh Hòa tổ chức “Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thông tin, Đài Truyền thanh, Thể dục – Thể thao, Du lịch và Gia đình năm 2016”. Ông Lê Bá Thuận, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.


Hội nghị Tổng kết công tác Văn hóa, Thông tin, Đài Truyền thanh, Thể thao, Du lịch
và Gia đình năm 2016.


Các đại biểu tham dự hội nghị tổng kết.

Trong năm 2016, Ngành Văn hóa – Thông tin thị xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong đó nổi bật là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, toàn thị xã có 93% hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, 91% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa và có 180 cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Đơn vị văn hóa”; Lĩnh vực Thể dục - Thể thao, thị xã đã tham gia 15 giải cấp tỉnh, tổ chức 24 giải thi đấu cấp thị xã và các xã, phường tổ chức 152 giải. Về công tác Gia đình, thị xã duy trì 192 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững và Nhóm Phòng, chống bạo lực gia đình, lập 27 đường dây nóng; 385 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, 27 cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Lĩnh vực Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh thị xã và các Đài truyền thanh cơ sở đã bám sát vào các nhiệm vụ chính trị, nâng cấp hệ thống máy móc, trang thiết bị phục vụ tốt công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội từ Trung ương đến địa phương. Công tác quản lý di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh; du lịch, thông tin - truyền thông đều được tổ chức thực hiện thường xuyên.


Sở Văn hóa – Thông tin tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 10 đơn vị đạt Đơn vị Thể dục – thể thao
tiên tiến cấp tỉnh năm 2016.UBND thị xã tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị Nhất khối thi đua công tác Văn hóa – Thông tin.


4 đơn vị Nhất khối thi đua lĩnh vực Đài Truyền thanh cơ sở.


10 đơn vị đạt Đơn vị thể dục thể thao tiến tiến cấp thị xã năm 2016.

Với những thành tích đã đạt được, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 10 đơn vị đạt Đơn vị Thể dục – thể thao tiên tiến cấp tỉnh năm 2016; tặng Giấy khen cho 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Thể dục – Thể thao năm 2016; UBND thị xã tặng Cờ thi đua cho 4 đơn vị Nhất khối thi đua công tác Văn hóa – Thông tin là phường Ninh Giang, xã Ninh Phụng, Xã Ninh Đông, xã Ninh Phước; và 4 đơn vị Nhất khối thi đua lĩnh vực Đài Truyền thanh là phường Ninh Đa, xã Ninh Trung, Ninh Quang, Ninh Bình và tặng Cờ thi đua cho 10 đơn vị đạt Đơn vị thể dục thể thao tiến tiến cấp thị xã năm 2016./.

HỒNG VÂN – TẤN BÌNH


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 87

Số lượt truy cập: 1807454