- Từ ngày 17/6/2017 Mã vùng điện thoại cố định tỉnh Khánh Hòa thay đổi thành 258 (Mã vùng cũ là 58 ) - - Thời điểm ngừng phát sóng truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 31-12-2017 -

[Đăng ngày: 28/03/2016]

  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 71

Số lượt truy cập: 1599001