[Đăng ngày: 06/10/2016]
Ngày 03 tháng 10 năm 2016, Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" Phường Ninh Đa đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch bình xét Gia đình văn hóa và Tổ dân dân phố.

Ngay từ đầu năm BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tổ chức cho 10/10 tổ dân phố đăng ký danh hiệu tổ dân phố văn hóa và gia đình văn hóa năm 2016; trong năm 2016 số hộ đăng ký GĐVH 2.535 hộ/2535 đạt 100%.

Tại Hội nghị, Ban chỉ đạo phường yêu cầu các Ban vận động tổ dân phố phát bản tự chấm điểm cho các gia đình sau đó thu lại và tổng hợp, tổ chức họp nhân dân để bình xét đến hết 12/10/2016. Từ ngày 12/10/2016 đến đến ngày 15/10/2016, các Ban vận động tổ chức thẩm định kết quả và bình xét Tổ dân phố văn hóa năm 2016. Hoàn thiện hồ sơ, sổ sách nộp về Ban chỉ đạo phường. Từ ngày 15/10/2016 đến ngày 20/10/2016, căn cứ vào hồ sơ đề nghị công nhận “Gia đình văn hóa” của các tổ dân phố gửi lên, BCĐ phường sẽ họp thẩm định đề nghị Chủ tịch UBND phường ra quyết định công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2016 cho các hộ gia đình đạt tiêu chuẩn quy định; thẩm định và đề nghị Ban chỉ đạo phong trào thị xã Ninh Hòa công nhận Tổ dân phố văn hóa năm 2016. Quyết định công nhận các hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2016 sẽ được Ban vận động khu dân cư công bố tại “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” vào dịp 18/11.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Cao Khánh Toàn phó chủ tịch UBND – Trưởng Ban chỉ đạo đã yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ”, Ban vận động các khu dân cư triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra, đảm bảo công tác bình xét được công khai, dân chủ, khách quan, đánh giá đúng thực chất phong trào năm 2016, tuyệt đối không chạy theo thành tích, để hoạt động phong trào tiếp tục đi vào nề nếp và chất lượng ngày càng cao hơn./.

Ngọc Chung

Các tin khác

Độ ẩm:
Sức gió: