“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 19/08/2017]
Sáng ngày 18/8, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đồng chí Trần Công Hoán, Bí thư Thị ủy cùng các đ/c trong Ban Thường vụ Thị ủy, thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các ngành, đoàn thể Thị xã và Bí thư 55 Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy tham dự hội nghị.


Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII, trong những năm qua Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị ủy Ninh Hòa đã ban hành nhiều chủ trương, biện pháp tích cực trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ về số lượng, đảm bảo cơ bản về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu trong từng tổ chức cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trên các lĩnh vực; thực hiện nghiêm quy định về phân công, phân cấp việc quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ; Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện kịp thời, theo nhiệm kỳ và từng năm, thực hiện kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm.


Các đại biểu dự hội nghị

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII), các cấp ủy Đảng từ thị xã đến cơ sở luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó về chuyên môn nghiệp vụ: Thị xã đã cử 1 cán bộ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng Đảng - Chính quyền Nhà nước, 1 cán bộ đào tạo thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế ; 49 cán bộ đào tạo đại học, 140 cán bộ đào tạo trung cấp chuyên ngành, 1.200 cán bộ tham gia các lớp tập huấn khác. Về lý luận chính trị, đã cử 6 cán bộ học đại học các chuyên ngành tổ chức và kiểm tra, 40 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 496 cán bộ học trung cấp lý luận chính trị, 525 cán bộ học sơ cấp lý luận chính trị. Ngoài ra còn cử nhiều cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, kiến thức quản lý nhà nước, đào tạo theo Đề án 1956…. Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ bản đã góp phần từng bước nâng cao kiến thức và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng được yêu cầu quy hoạch cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 42

Số lượt truy cập: 1810105