“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 27/02/2017]
Nhằm để bảo đảm tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, sáng ngày 22/02/2017, phường Ninh Diêm triển khai công tác ANTT năm 2017 đến các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố.


Phường Ninh Diêm triển khai công tác ANTT năm 2017.

Lãnh đạo địa phương đã triển khai Nghị quyết số 66-NQ/ĐU ngày 10/02/2017 của Đảng ủy phường Ninh Diêm về lãnh đạo nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự địa phương năm 2017. Nghị quyết nêu rõ tình hình ANTT của địa phương năm 2016 và dự báo tình hình ANTT của năm 2017; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn phường...

Hội nghị cũng đã đề ra kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 14/02/2017 của UBND phường Ninh Diêm về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn phường Ninh Diêm năm 2017.

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “toàn dân bảo vệ ANTQ” phường Ninh Diêm đã đề ra kế hoạch số 11/KH-BCĐ, ngày 14/02/2017 về xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017”.

Các kế hoạch đã đề ra nội dung cụ thể cho từng công tác cũng như phương pháp tổ chức thực hiện. Qua đó cho thấy sự quyết tâm cao của lãnh đạo địa phương cũng như các ban ngành liên quan trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn phường Ninh Diêm trong năm 2017. Để phường Ninh Diêm là một địa phương ổn định về trật tự cũng như an toàn về an ninh, một địa bàn không có tệ nạn xã hội. Để thực hiện được điều đó đòi hỏi cán bộ và nhân dân phường Ninh Diêm nâng cao trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn./.

LỮ KIẾN ĐỒNG


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 76

Số lượt truy cập: 1807442