“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 06/08/2017]
Sáng ngày 02/8/2017, Công an xã Ninh Phú đã tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động “ xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trong lực lượng Công an xã.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Nghị quyết lãnh đạo cuộc vận động “ xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy xã, đây là một trong những hoạt động thiết thực trong đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng học tập, quán triệt Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”, chỉ thị 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “ đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chỉ thị 07-CT/BCA ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về “ tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”. Đồng thời tại hội nghị các đại biểu còn được nghe thông qua kế hoạch của UBND xã về triển khai cuộc vận động “ xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, qua đó nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của Công an xã.

Cũng tại hội nghị, đại diện các tổ công tác của Công an xã thay mặt toàn thể lực lượng Công an xã cùng ký kết thực hiện tốt cuộc vận động “ xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”./.

Bích Thảo


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 23

Số lượt truy cập: 1807370