“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 09/08/2017]
Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã Ninh Hòa vừa ban hành kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Thông tư số 23 ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định định về khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Nội dung sơ kết tập trung vào các chuyên đề cơ bản như: việc tổ chức, quán triệt, triển khai Thông tư số 23 trong lực lượng Công an và sự phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc các ban, ngành, đoàn thể trong việc tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường, các hình thức biện pháp triển khai thực hiện ở địa phương. Tiến độ triển khai thực hiện ở cấp thị xã, cấp xã, phường, trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường và khu dân cư; Tình hình kết quả đạt được, những hạn chế khó khăn,vướng mắc trong 5 năm thực hiện Thông tư số 23 của Bộ Công an.

Trong đó, tập trung đánh giá về sự chuyển biến, nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nhà trường, cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên, học sinh và nhân dân trong công tác bảo vệ ANTT; Số lượng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT và kết quả phân loại từng năm; kết quả vận động nhân dân phát hiện tố giác tội phạm, giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại địa bà dân cư; vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; thu hồi vũ khí vật liệu nổ; giữ gìn trật tự ATGT; phòng chống cháy; kết quả xây dựng mô hình, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở; Việc gắn kết giữa xây dựng đơn vị an toàn về an ninh trật tự gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào, cuộc vận động cách mạng, như: “ Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ Xóa đói, giảm nghèo”, “ Đền ơn đáp nghĩa”, “ Toàn dân dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Việc sơ kết phải được thực hiện cụ thể trong từng cơ quan, đơn vị, trường học và từng khu dấn cư; báo cáo kết quả sơ kết về BCĐ thị xã (qua Công an thị xã) trước ngày 20/9/2017./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 39

Số lượt truy cập: 1810101