“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 06/09/2017]
Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả trong quản lý, giải quyết chế độ, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, sáng nay ngày 06/9/2017, UBND thị xã cùng Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa đã phối hợp tổ chức hội nghị triển khai rà soát, cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn Thị xã. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị triển khai rà soát, cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Ninh Hòa triển khai thực hiện Quyết định số 595 ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế; Triển khai rà soát cấp mã số Bảo hiểm xã hội và cập nhật bổ sung thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế, đồng thời hướng dẫn quy trình cấp mã số Bảo hiểm xã hội và cập nhật bổ sung thành viên hộ gia đình tham gia Bảo hiểm y tế.

Cấp mã số Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là cơ sở để xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung toàn quốc về quá trình đóng, hưởng của từng người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, thống nhất và liên thông công tác quản lý thu, cấp sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế và giải quyết các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, tiến tới cấp, quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ Bảo hiểm y tế điện tử đảm bảo kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia trong quản lý, thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Từ việc quản lý dữ liệu mã số Bảo hiểm xã hội tập trung sẽ giúp hạn chế tối đa việc cấp trùng thẻ Bảo hiểm y tế, sai thông tin thẻ Bảo hiểm y tế, xác định đúng quá trình tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, đảm bảo các quyền lợi cho người tham gia như các chế độ thai sản, thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội, quyền lợi 5 năm liên tục ghi trên thẻ Bảo hiểm y tế…bên cạnh đó người tham gia có thể tra cứu thông tin tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, sử dụng mã số Bảo hiểm xã hội cùng giấy tờ tùy thân khi khám chữa bệnh nếu bị mất thẻ hoặc quên thẻ Bảo hiểm y tế./.

Trần Nông-Huỳnh Ấn


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 44

Số lượt truy cập: 1810111