“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 15/02/2017]
Ngày 15/02/2017, Đảng ủy Khối Cơ quan chính quyền thị xã đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ.


Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề những nội dung
cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ tham dự hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được báo cáo viên của Thị ủy quán triệt những nội dung các Văn kiện Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05 về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, ngân sách nhà nước năm 2017; Nghị quyết số 06 về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Kết luận số 09 của Bộ Chính trị về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016. Cũng tại hội nghị, Báo cáo viên đã quán triệt, triển khai Chuyên đề “ Những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sau học tập, quán triệt, Đảng ủy Khối sẽ tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ viết bài thu hoạch kết quả học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII)./.

Trần Nông –Đức Vinh

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 88

Số lượt truy cập: 1807455