“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 10/03/2017]
Mới đây, UBND thị xã đã ban hành kế hoạch số 504/KH-UBND ngày 07/3/2017 về việc tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND thị xã với thanh niên năm 2017.

Nội dung đối thoại tập trung vào Báo cáo kết quả thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2016 và kết quả thực hiện đối thoại giữa chính quyền với thanh niên năm 2017của các xã, phường; Đối thoại trực tiếp về các ý kiến, đề xuất, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp mà các đại biểu thanh niên đã nêu tại cuộc đối thoại ở từng địa phương và những ý kiến, đề xuất mới tại hội nghị, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:

- Giải pháp phát triển KTXH, bảo đảm QPAN tại địa phương và của thị xã; giải pháp về sự hỗ trợ của chính quyền đối với các đề án khởi nghiệp của thanh niên; giải pháp, nội dung chương trình hoạt động của tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ mới; những vấn đề có tính thời sự khác mà thanh niên quan tâm.

Thông qua đối thoại nhằm tạo điều kiện để thanh niên phát huy sáng tạo, mạnh dạn đề xuất các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KTXH, bảo đảm QPAN tại cơ quan, đơn vị và của thị xã./.

Thu


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 72

Số lượt truy cập: 1807437