“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 15/02/2017]
Sáng ngày 13/02/2017, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2017.


Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 2 năm 2017.

Tham gia lớp có 120 học viên là những quần chúng ưu tú trong cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên thanh niên, công nhân, nông dân, trí thức trong diện được chi bộ, đảng bộ xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian tới, có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc tương đương. Lớp học diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 13 đến ngày 17/02/2017. Các học viên tham gia sẽ được trang bị kiến thức cơ bản về các chuyên đề: Khái quát về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và nghe Báo cáo các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII.

Bồi dưỡng nhận thức về Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức, chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng giao phó./.

Vân

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 91

Số lượt truy cập: 1807458