“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 03/08/2017]
Sáng nay ngày 03/8/2017, Thị ủy Ninh Hòa đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 NQ/TW ngày 27/4/2017 của Bộ chính trị (khóa X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Ông Tống Trân, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã, Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ Thị xã, lãnh đạo Đảng các xã, phường tham dự hội nghị.


Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 NQ/TW ngày 27/4/2017
của Bộ chính trị (khóa X).


Thực hiện Nghị quyết 11 NQ/TW của Bộ chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, trong 10 năm qua, Thị ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ Thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết và Luật Bình đẳng giới bằng nhiều hình thức thu hút hơn 55 nghìn lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Các cấp hội từ Thị xã đến cơ sở đã chủ động tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên… qua đó góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ nữ được quan tâm, có 166 cán bộ nữ, chiếm tỉ lệ gần 40% cán bộ nữ tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước, tỉ lệ nữ cán bộ lãnh đạo quản lý được nâng lên. Năm 2017, toàn Đảng bộ Thị xã có 1.811 đảng viên nữ, chiếm tỉ lệ 35% so tổng số đảng viên. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ được quan tâm, trong 10 năm qua đã giới thiệu việc làm cho 8.981 lao động nữ; hơn 3 nghìn lao động nữ được đào tạo nghề, 100% số hộ phụ nữ nghèo được tạo điều kiện vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội Thị xã, các cấp Hội đã huy động các nguồn vốn trên 4,5 tỉ đồng để xây dựng mới và sửa chữa 189 nhà mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…

Phát huy những kết quả đạt được. Trong thời gian tới, Thị ủy Ninh Hòa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội phụ nữ từ Thị xã đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới, Luật bình đẳng giới cho cán bộ, hội viên phụ nữ; tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện trong xây dựng, thực hiện các chính sách, pháp luật có liên quan đến phụ nữ; quan tâm bố trí và sử dụng cán bộ nữ phù hợp với năng lực, sở trường công tác; giới thiệu, xem xét kết nạp đảng viên nữ, có các giải pháp hiệu quả thực hiện cuộc vận động phụ nữ tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững…v.v.


Thị ủy Ninh Hòa khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Cũng tại hội nghị, Thị ủy Ninh Hòa đã quán triệt đề án số 04 ngày 31/3/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.Nhân dịp này, Thị ủy Ninh Hòa đã khen thưởng cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 của Bộ chính trị (khóa X)./.

Trần Nông-Tấn Bình


  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 35

Số lượt truy cập: 1810093