“Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” - “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

[Đăng ngày: 09/08/2017]
6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ Chi cục Thuế thị xã đã tập trung lãnh đạo đơn vị tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu cơ bản do ngành giao. Kết quả thu NSNN 6 tháng đầu năm được hơn 140 tỉ đồng, đạt 66% so với dự toán năm 2017, và bằng 136% so với cùng kỳ năm 2016. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt. Tổ chức kết nạp 1 đảng viên mới, lập hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp vào đảng 2 quần chúng ưu tú, cử 01 quần chúng tham gia học lớp Đối tượng Đảng; triển khai đến đảng viên, công chức, nhân viên học tập, quán triệt, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng gắn với việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017, tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Tại hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm được tổ chức ngày 4/8 vừa qua, Đảng bộ Chi cục Thuế đã thảo luận, tiếp tục đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 trên tất cả các mặt công tác, phấn đấu thực hiện các nguồn thu đạt và vượt so với kế hoạch giao năm 2017./.

Thu

Các tin khác

  
  

Độ ẩm:
Sức gió:

Đang online: 40

Số lượt truy cập: 1810099